سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاهین کرد – کارشناس ارشد مطالعات مهندسی مخازن، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهوا
کریم حمید – کارشناس ارشد مطالعات مهندسی مخازن، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهوا

چکیده:

در این مطالعه یکی از میادین جنوب غربی ایران بررسی شده است. این مخزن متشکل از دو
کوهانک شرقی و غربی است که ارتباط و یا عدم این دو بخش ابهام اصلی این مخزن است.
در این مطالعه پس از برآورد ذخایر، محاسبات موازنه مواد و سایر محاسبات مهندسی مخازن
برای دستیابی به فشار، سطوح تماس، خواص سنگ و سیال، در شش بخش ارتباط دو بخش
بررسی گردیده است که در نهایت عدم ارتباط دو بخش نتیجه گیری شد.