سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حیدری – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق
مجتبی صفدری – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق
رضا شریفی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق
فرامرز فقیهی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق

چکیده:

مسئله کیفیت توان با توجه به افزایش آگاهی مصرف کننده ها و رشد بارهای حساس در سیستم قدرت، یکی از موارد توجه شرکتهای توزیع برق است. افزایش مقدار موثر یا ماکزیمم ولتاژ بین ۸/۱-۱/۱ پریونیت در فرکانس اصلی برای مدت زمان ۵/۰ سیکل تا یک دقیقه را بعنوان افزایش دینامیکی ولتاژ تعریف می کنند که یکی از مسائل کیفیت توان است قطع بارهای پرمصرف و یا وصل یک بانک خازنی و همچنین شرایط خطا در سیستم قدرت که باعث افزایش موقتی ولتاژ در خطوط بدون خطا می شود از دلایل اصلی ایجاد افزایش دینامیکی ولتاژ در سیستم قدرت است. تجهیزاتی نظیر DVR ها، ادوات FACTS و محدودکننده های جریان خطا بارهای سیستم را در مقابل اثرات سوء افزایش دینامیکی ولتاژ حفاظت می کنند. این مقاله با استفاده از شبیه سازیهای کامپیوتری چگونگی تصحیح افزایش دینامیکی ولتاژ توسط محدودکننده جریان خطا در یک سیستم توزیع را مورد بررسی قرار می دهد.