سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد ستاروند – دانشجوی کارشناس ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در ترابری معادن روباز که تشکیل شده است از یکسری نقاط بارگیری و مسیرهای رفت و نقاط تخلیه، معمولا وقت زیادی از کامیونها و شاولها در زمانهای انتظار تلف می شود. هدف از ارائه مدلهای پژوهش عملیاتی برای عملیات ترابری معادن روباز، استفادهاز ابزارهای نرم افزاری جهت حذف یا کاهش این زمانها انتظار می باشد. بطور کلی دو روش برای این کار وجود دارد. روش اول تخصیص ثابت بوده و در آن کامیونها در اول شیفت بطور بهینه به شاولها معرفی می شوند و هر کامیون تا آخر شیفت با یک شاول خاص کار می کند.برای اینکار مدلهای مختلف تئوری صف، برنامه ریزی پویا و … ارائه شده است و یک برنامه کامپیوتری بر اساس یک الگوریتم ابتکاری توسط مولف جهت تشخیص ثابت کامیونها تهیه شده است. روش دوم گسیل زمانی- واقعی کامیون ها می باشد. در این حالت در هر مرحله سیکل کاری کامیون، دستوری مبنی بر مسیر بعدی به کامیون داده می شود. اینکار در دو مرحله انجام میشود. ابتدا نرخ بهینه ترابری مسیرها را با استفاده از مدلهای برنامه ریزی خطی یا آماری یافته. سپس با استفاده از مدل های حمل و نقل یا برنامه ریزی پویا تشخیص زمان واقعی کامیون ها انجام می شود. بطوریکه بتوان به این نرخهای بهینه دست یافت.