سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

یحیی میرزایی –
منوچهر چیت سازان –
رحیم چینی پرداز –

چکیده:

در تحقیق با استفاده از مدل‌های باکس جنکینز ARIMA ، p.d.q ،P.D.Q 12 به پیش‌بینی تراز آب زیرزمینی در هیدروگراف واحد دشت شهر کرد پرداخت شد. مدل‌های باکس چنکیز شامل ضرایب مختلف زندگی سیاسی، میانگین متحرک و ضرایب تفتازانی ساده و فصلی می‌باشد. این مدل‌ها ابزار قوی برای پیش‌بینی و شبیه سازی سری‌های زمانی مختلف خصوصاً نوسانات سطح ایستابی هستند. محدوده مورد مطالعه دشت شهر کرد باب در استان چهار محال و بختیاری می‌باشد. با استفاده از داده‌های ماهیانه ۱۷ پیزومتر موجود، داده‌های سری زمانی هیدروگراف واحد آبخوان دشت شهر کرد محاسبه و با استفاده از توابع خود هم‌بستگی مؤلفه‌های موجود در این سری شناسایی شد. با توجه به نوسانات موجود در هم‌بستگی نگار داده‌های ایستا ، چهار مدل تعیین و پس از صحت سنجی مدل ARIMA 1.1.0 ، ۱٫۱٫۱ ۱۲ به‌عنوان مدل برتز جهت پیش بینی نوسانات موجود در هیدروگراف واحد دشت شهر کرد انتخاب شد.