مقاله استفاده از مدل آنالوگ مايع در آموزش هيدرولوژي مهندسي (مدل سازي بارش- رواناب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: استفاده از مدل آنالوگ مايع در آموزش هيدرولوژي مهندسي (مدل سازي بارش- رواناب)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهندسي
مقاله ابزار کمک آموزشي
مقاله مدل هاي فيزيکي
مقاله مدل آنالوگ
مقاله مدل سازي بارش- رواناب
مقاله مخزن خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: منجمي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: رفيع زاده محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آموزش صحيح متخصصين هيدرولوژي در زمينه مدل سازي بارش- رواناب مي تواند نقشي بسزا در فايق آمدن بر مشکلات وافر سيلاب داشته باشد. در اين مقاله بعد از معرفي مدل آنالوگ مايع به عنوان يک مدل آنالوگ جديد در زمينه هيدرولوژي و بر اساس مدل مخزن خطي پايه ريزي شده است. نحوه مقياس و ساخت آزمايشگاهي آن ارايه و سپس چگونگي استفاده از آن براي شبيه سازي مدل بارش رواناب ناش (Nash) براي يک حوضه واقعي مورد بررسي قرار گرفته است. اثر شکل حوضه در هيدروگراف خروجي و همچنين تاثير جهت حرکت بارش بر پاسخ حوضه بطور جداگانه کند و کاو شده است. نتايج حاصل از آزمايشات انجام شده با مدل، حاکي از مناسب بودن مدل در اين زمينه است. با توجه به ساختار ساده، استفاده آسان و خاصيت ديداري مدل، اين مدل مي تواند يک ابزار کمک آموزشي مناسب در زمينه آموزش مدل سازي بارش- رواناب باشد.