سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا شبان رواسان – سازمان انرژی اتمی ایران، واحد اکتشافات و استخراج، گروه دورسنجی
مریم فرزین – سازمان انرژی اتمی ایران، واحد اکتشافات و استخراج، گروه دورسنجی
هوتسا زاهدی – سازمان انرژی اتمی ایران، واحد اکتشافات و استخراج، گروه دورسنجی

چکیده:

مطالعات دورسنجی از ابزارهای مهم برای ارزیابی و پیش داوری در اکتشاف مواد معدنی است. استفاده از مدل تصویری در دور سنجی، دستیابی سریعترو اقتصادی تر به نواحی معدنی عنصر موردنظر راممکن ساخته است. در این مقاله تصویر ETM ماهواره لندست ۷ منطقه لکه سیاه ایران مرکزی مورد پردازش و تغبیر و تفسیر متالوژنیکی عنصر اورانیوم تیپ هیدروترمال قرار گرفته و نقش مهم استفاده از آن را در اکتشافات مواد معدنی نمایان ساخته است. روش کار انجام شده بدین ترتیب است: اول انتخاب مدللترکیب باندهای چند طیفی و متدهای پردازش تصویر جهت آشکار سازی بهتر و استخراج الگوهایی از تصویر دوم ، تعیین عوامل کنترل کننده ماده معدنی (ساختارها – سازندها – دایکها، دگرسانیها) که با استفاده از اطلاعات حاصل از تعبیر و تفسیر زمین شناسی ناحیه ای و تفصیلیذخایر شناخته شده جهت استخراج اطلاعات از تصویر ETM مورد استفاده قرار می گیرد. ایت متد نشان داده که استفاده از مدل تصویری ذخایر اورانیوم جهت انتخاب محدوده های معدنی روشی موفق و علمی است. از پنج منطقه پیش بینی شده در تصویر حوزه معدنی لکه سیاه – اسفوردی (Ore District) پس از مطالعات صحرایی دو محدوده مستعد (Potential Area) جهت اکتشافات تفصیلی معرفی گردید.