سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرامرز دولتی ارده جانی – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدضیاء الدین شفایی – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، پژوهشکده صنایع
فرهنگ سرشکی – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مرادزاده – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

هجوم آب به معادن رو باز در مواقعی که معدنکاری در زیر سطح ایستابی آب های زیر زمینی انجام می شود مشکلات عدیده اقتصادی، اجرایی ، ایمنی و زیست محیطی به همراه دارد. بعلاوه اینکه وقتی عملیات استخراجی معدن به اتمام می رسد و سیستم پمپاژ و آبگیری متوقف میگردد سطح آب زیر زمینی بالا آمده که در این مرحله نیز نبایستی ازمشکلات زیست محیطی و ایمنی مربوط به نشست خاک غافل شد پیدا کردن یک رابطه منطقی بین فرآیند بازگشت سطح آب و نشست خاک از مسائل مهم هیدروژئولوژی بوده که می تواند به عنوان ابزاری مناسب در پیشگیری خطرات فوق الذکر ما را یاری نمایند. در این مقاله با استفاده از نرم افزار SEEP/W فرآیند بازگشت سطح آب زیر زمینی در محدوده معادن روباز مدلسازی گردید. جهت کالیبراسیون مدل عددی، ابتدا از آن برای پیش بینی دبی آب ورودی به یک معدن روباز نواری استفاده شد و نتایج بامقادیر دبی محاسبه شده با فرمول های تحلیلی مقایسه شد. نتایج مدلسازی عددی برای پیش بینی بازگشت سطح آب نشان دادکه در مراحل اولیه پس از اتمام معدنکاری ومتوقف شدن پمپاژ فرآیند بازگشت آب زیرزمینی بهسطح اولیه با یک روند تند انجام میگیرد که در اینبازه زمانی نرخ نشست خاک بالا می باشد. نتایج حاصل از چنین مدلسازی هایی می تواند اطلاعات مهمی را درباره نشست خاک درمناطق معدنی نتیجه دهد که این اطلاعات نیز به نوبه خود جهت استفاده های آتی زمین های معدنی ، مفید خواهند بود.