سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی ارجمندی بهزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه
مجتبی موسوی – مسئول گروه کارشناسی، امور مهندسی و تحقیقات مواد شرکت ساپکو.
حمید رحمانی سراجی – مدیر، امور مهندسی و تحقیقات مواد شرکت ساپکو.
حمید خرسند – استادیار گروه مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

فولادهای میکروآلیاژی فورج پذیر از جنبه ایجاد صرفه جویی فراوان در هزینه های تولید قطعات خودرو و همچنین افزایش راندمان تولید مورد توجه قرار گرفته اند. کنترل خواص مکانیکی در قطعات تولید شده میتواند با کنترل ترکیب شیمیایی، دمای فورج و سرعت سرد شدن انجام پذیرد. در این تحقیق مطالعه بر روی تغییرات خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی ۳۸MnVS5 تحت تاثیر دمای فورج و شرایط سرد شدن نشان داده است که تغییر دمای فورج از ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد تغییر محسوس بر خواص مکانیکی این فولاد ایجاد نمی کند اما در مقابل تغییر سرعت سرد شدن که با تغییر روش سرد کردن قطعات انجام شده است می تواند به صورت کاملا محسوسی خواص مکانیکی در قطعه نهایی را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو رسیدن به شرایط بهینه دمای فورج و سرعت شرد شدن در ترکیب شیمیایی ثابت از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق به کمک روش شبکه های عصبی و مصنوعی دو مدل طراحی شده که در مدل اول دمای فورج و شرایط سرمایش با توجه به خواص مکانیکی و در مدل دوم خواص مکانیکی با فرض داشتن دمای فورج و شرایط سرمایش پیش بینی میشود. این مدلها توانایی پیشبینی پرامترهای ذکر شده را با دقت مناسب در محدوده طراحی شبکه را دارند. با استفاده از این متد به مقدار بسیار زیادی در وقت و هزینه صرفه جویی میشود.