سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین جولا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
نرجس خاتون ناصری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
امیرمسعود رحمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

الگوریتم ممتیک نمونه ای از الگوریتمهای تکاملی است که برای حل یک مسأله بهینه سازی، با افزودن جستجوی محلی به یک الگوریتم ژنتیک، منجر به دستیابی به پاسخهای بهتر در زمان کمتر
می شود. برنامه ریزی دروس دانشگاهی نیز از جمله مسایل بهینه سازی با فضای جستجوی بسیار بزرگ است که به دلیل تأثیر عوامل متعدد، تحقیقات گسترده ای را به سوی خود معطوف داشته است. در این مقاله، با ارایه یک الگوریتم ممتیک ابتکاری، نشان داده شده است که می توان برای دستیابی به پاسخ بهینه مسأله برنامه ریزی دروس دانشگاهی در زمان کوتاه تر، از مدل محاسباتی مخچهCMAC بهمنظور به دست آوردن احتمال اجرای عملگر جهش، استفاده نمود. نتایج حاصل از مقایسه الگوریتم ممتیک ابتکاری با الگوریتم سنتی تأیید کننده این مطلب است.