سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیداحمدرضا ترابی – دانشجویان دکتری مهندسی منابع آب
رضاافشین شریفان – استادیار سازه های ابی دانشگاه ازاد اسلا می واحد شیراز
امیر روشن –

چکیده:
رودخانه خشک شیراز یک رودخانه فصلی است که ازبهم پیوستن دوشاخه نهراعظم و چنارسوخته بوجودمی آید سیلاب درامتداد مسیر رودخانه خشک ازشاخه های نهر اعظم و چنارسوخته به دریاچه مهارلو می ریزد لازم به ذک راست سیلاب کاملا تحت کنترل نبوده و دربعضی مواقع فعالیت های روزمره مردم را مختل کرده و دراین شرایط سیلاب خساراتیبه بار می آورد خصوصا اینکه رودخانه خشک و بخشی ازسرشاخه هایش ازشهرشیراز می گذرد این مقاله مدل توسعه یافته جهت تعیین تراز سطح اب درامتداد رودخانه نهراعظم ازسرشاخه های رودخانه خشک با استفاده از مدل هیدرودینامیکی hec-RAS می باشد مدل برای هردو شرایط پایدار وناپایدار کالیبره شده و سطح اب و مناطق سیل گیر درحاشیه رودخانه برای دبی های متفاوت تاییدی برصحت مدل موجود می باشد مجموعه ای از جداول که میتواند برای مردم با دانش فنی کمتر مورد استفاده قرارگیرد پس ازاماده سازی برای پیش بینی ارتفاع سیل درنقاط پایین دست براساس رقوم سطح اب مشاهده شده درمناطق بالا دست بکارمیرود.