سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد عرب حسینی – شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم ایران
مهدی رستمی – شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم ایران
اعظم بیگلری جو – شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم ایران

چکیده:

آژانس بین المللی انرژی اتمی ، در راستای ایمنی بیشتر تاسیسات هسته ای، الزاماتی را برای دریافت مجوز بهره برداری سایتهای هسته ای و هسته ای شیمیایی وضع کرده است. که یکی از موارد آن تدوین برنامه مقابله با شرایط اضطراری برای هر سایت هسته ای یا هسته ای – شیمیایی است. این برنامه باید تا حد امکان شامل تمامی حوادث ممکن در سایت باشد و برای تمامی آنها راهکارهای لازم را ارائه نماید. در این مقاله از مدلسازیپخش جوی برای تدوین بخشی از برنامه مقابله با شرایط اضطراری در سایت UCF در دو سناریو حادثه فرضی استفاده شده است و برنامه های قابل ارائه برای این دو حادثه فرضی معرفی شدهاست. بررسی نتایج حاصل از مدلسازی پخش جوی نشان می دهد، غلظتهای بدست آمده از استاندارد ERPG بیشتر نیست اما روش بررسی تلفات واحد احتمال، درصدی از تلفات انسانی را نشان می دهد.