سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی ضرغامی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشم چی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدیریت منابع آب نیازمند تصمیم گیری آینده نگر وطراحی پروژه های عمرانی آب با رویکردی جامع و بهم پیوسته می باشد. یکی از ابزارهای مدیریتی بر اساس این نگرش، علم پویایی سیستم (System Dynamics) می باشد. این علم توانایی شبیه سازی سیستم های پیچیده منابع آب را برای پشتیبانی تصمیم گیری دارد. به کمک این شبیه سازی، پیامدهای نامشخص تصمیم گیری ها آشکار می شود. هدف عمده این روش شبیه سازی، تسریع و تسهیل یادگیری رفتار سیستم ها در شرایط فعلی و آینده است. در این مقاله، مدل منابع و مصارف آب شهری با روش پویایی سیستم برای ارزیابی روند منابع و مصارف و عوامل اثرگذار برآن تهیه و توسعه داده شده است. اندرکنش منابع آب شهری با جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی عرضه و تقاضای آب، سیستم پیچیده ای را ایجاد می کند که تحلیل آن با نگرش جامع و پویایی سیستم ها مقدور می باشد. برای نشان دادن کارایی مدل تهیه شده، سیستم آب شهری تهران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. نتایج تحلیل پویایی سیستم آب شهری تهران، مدیران را به یک ابزار قابل فهم و تصویری برای درک علل کاهش منابع رهنمون خواهد شد هم چنین این مدل روند تغییرات بیلان آب در آینده و تاثیر سناریوهای مدیریتی چون انتقال بین حوضه ای آب، اجرای طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب و مدیریت تقاضا را ارایه می کند.