سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راحیل شاهورانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
فرشته نعیم پور – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی برقعی – دانشکده مهندسی و نفت، مرکز تحقیقات بیوشیمی و محیط زیست، دانشگاه صنعت

چکیده:

در این مقاله از مدل Kincannon-Stoverبرای پیش بینی رفتار سیستمهای MBBR تک و دو مرحله ای استفاده شده است. برای مدلسازی نتایج آزمایشگاهی بدست آمده توسط شاهورانی و همکارانی مورد استفاده قرار گرفته است. مدلسازی از طریق رگراسیون خطی نتایج صورت گرفته وضرایب مدل Kincannon-Stover برای سیستم تک مرحله ای ومرحله اول سیستم دو مرحله ای به شکل مجزا از مرحله دو سیستم دو مرحله ای به ترتیب ۱۶٫۵۸ g/l . 13.26 و برای مرحله دوم MBBR دو مرحله ای به ترتیب ۴٫۵۲g/l. 2.72 بدست آورده شده است. معادلات حاصل از انجام مدلسازی و یافتن ثوابت، پیش بینی رفتار مراحل مختلف سیستمهای MBBR دو مرحله ای را دو وجود دو متغیر مجهول سیستم امکان پذیر می نماید.