سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی گنجی زهرایی – عضو هیات علمی پژوهشکده حمل و نقل
عبدالرضا رضایی ارجرودی – کارشناس ارشد بخش اقتصاد حمل ونقل و توسعه پایدار، پژوهشکده حمل ونقل
سید محمد سادات حسینی – عضو هیات علمی پژوهشکده حمل ونقل

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل های غیر خطی Loglinear، عوامل تاثیرگذار بر انتخاب قطار، برای سفر های برون شهری ساکنان شهر تهران مشخص شده است. بدین منظور با توجه به خصوصیات سفر و فرد سفرکننده، مدل مناسب برازش داده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به سفرهای برون شهری ساکنان شهر تهران طی یکسال گذشته(۱۳۸۴- ۱۳۸۳) ، تعدادی پرسش نامه در بین دانش آموزان شهر تهران توزیع گردیده است و از آنان خواسته شده تا یکی از پرسشنامه ها را براساس سفرهای خانواده خود تکمیل کرده و دیگری را برای تکمیل به همسایه خود بدهند که در نهایت ۴۳۴ پرسشنامه معتبر جمع آوری گردیده است. با استفاده از این اطلاعات مدلی برای نحوه ارتباط تاثیرگذاری سه متغیر وسیله سفر، هدف سفر و ناحیه سفر بر روی انتخاب قطار به عنوان وسیله سفر برون شهری ساکنان شهر تهران ارائه شده است.