سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا نوروزی – دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
منصور وفادوست – دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
محمدشهرام معین – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

در این مقاله روشی سریع در جهت جداسازی و تقطیع بافت عنبیه از سایر نواحی در تصویر چشم ارائه می شود. در این روش از خاصیت دایره ای مردمک و همچنین رنگ تیره آن به منظور جایایی خودکار محل مردمک استفاده شده است. در این جایایی هیچگونه محدودیتی بر روی مکان چشم وجود ندارد. مرزهای داخلی و خارجی عنبیه با استفاده از مرزهای عمودی تصویر استخراج می شوند. فیلتری که در این روش مورد استفاده اگر چه ساختاری ساده ولی مقایسه عملکرد آن با روشهای پیچیده تر حاکی از عملکرد بسیار خوب آن است. این ساختار ساده از یک طرف پیاده سازی روش را به زبانهای سطح پایین به سهولت امکان پذیر ساخته و از طرف دیگر موجب افزایش سرعت پردازش ها شده است. در بسیاری از روشهای پیاده شده توسط سایر محققین، یکسری پارامترهای تنظیم شدنی وجود دارند که ممکن است باعث محدود شدن روش به داده هایی با شرایط خاص گردند. عدم وجود یک چنین پارامترهایی در روش پیشنهادی یکی دیگر از مزایای روش است. نهایتا برای برآورد نتایج بدیت آمده یک سیستم تائید هویت نیز پیاده سازی شده است که عملکرد آن دلیل صحت نتایج است.