سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مؤمنی شهرکی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و دانشجوی دکترای سنجش از دور
محمدرضا سراجیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

دمای سطح زمین و میزان بازتابش آن پارامتزهای مهمی در علوم زمینی محسوب می شوند .وابستگی این دو پارامتر در سنجش دور سبب شده است که روشهای تعیین آنها نیز در ارتباط با هم طرح شوند. در یک دسته از روشها با معلوم فرض کردن یکی دیگری را تعیین می کنند. مشکل این روشها خطای زیاد به علت غیرصریح بودن آنهاست. دسته دیگر روشها به طور همزمان این دو پارامتر را محاسبه می کنند در این روشها علاوه بر مشاهدات تابش سطح به حداقل یک مشاهده /معادله دیگر نیاز داریم تا معادلات تابش برای این دو پارامتر با شکل III-posed مواجه نشود. روشهای موجود برای این کار دارای اشکالاتی هستند. روش پیشنهاد شده در این مقاله با استفاده از معادلات شبه مشاهده برای مقادیر تقریبی معادلاتی را اضافه می کند. پیروی از قواعد تئوری مشاهدات در این روش نتایج قابل توجهی را ایجاب کرده است.