سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اشرف سادات قریشی – کارشناس ارشد فتوگرامتری سازمان نقشه برداری کشور
علی عزیزی – استادیار گروه مهندسی نقشه براری- دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق برای اولین بار توانایی الگوریتمMQ به عنوان یک تکنیک Post Processing جهت مدلسازی خطای سیستماتیک باقیمانده در مثلث بندی هوایی ارزیابی شده است برای این منظور الگوریتم طراحی شده بر روی تعداد ۷۷ عکس هوایی پیاده سازی گردید. که چنانچه نقاط check موجود جهت حذف این خطا دارای پراکندگی مناسب در منطقه مورد نظر باشند می توان تا حد زیادی خطای سیستماتیک را حذف نمود. البته استفاده از تکنیکهایی نظیر انتخاب چند جمله ای مناسب قابل اعمال قبل و یا همزمان با حل سیستم معادلات MQو یاووارد کردن پارامتر shape مناسب باعث افزایش دقت می گردد.