مقاله استفاده از منابع آب رودهاي مرزي ايران و عراق و حقوق بين الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در دو فصلنامه حقوق و سياست از صفحه ۶۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: استفاده از منابع آب رودهاي مرزي ايران و عراق و حقوق بين الملل
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب
مقاله رودخانه ها
مقاله حقوق بين الملل
مقاله موافقتنامه ۱۹۷۵
مقاله کنوانسيون ۱۹۹۷

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ولداني اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف آب در سال هاي اخير به علل رشد جمعيت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزي از افزايش چشم گيري برخوردار بوده است. اين مساله سبب بروز بحران آب و منازعه بين کشورها در مورد استفاده از آب رودخانه هاي مرزي شده است. اين موضوع رودخانه هاي مرزي ايران و عراق را نيز در بر گرفته است. ايران در مورد بهره برداري از آب رودخانه هاي مرزي طبق موازين حقوق بين الملل عمل کرده است. در حال حاضر نيز کميسيوني متشکل از کارشناسان ايران و عراق، مشغول بررسي سهم هر يک از طرفين از آب رودخانه هاي مرزي مطابق با موافقتنامه منعقده بين دو کشور مورخ دسامبر ۱۹۷۵ هستند.