سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی امینی – شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان
بهمن بابارضا – شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان
سمیه ناطقی – شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان- دانشگاه آزاد اسلامی هرند

چکیده:

با توجه به اهمیت نمودارهای B-H در بررسی خواص آهن رباهای دائمی در این مقاله سعی شده است با استفاده از اطلاعات این نمودار به نتایج جدید و قابل توجهی دست یابیم. یکی از پارامترهای قابل بررسی برای فریتهای هگزاگونال درصد جهت گیری حوزه های مغناطیسی است. که در این مقاله با استفاده از اطلاعات حاصل از منحنی B-H به کمک روابط ساده ریاضی این پارامتر مهم اندازه گیری شده است.همچنین با استفاده از اطلاعات این نمودار تعداد یاخته های موجود در یک قطعه،در صد حجم مغناطیسی ماده و همچنین چگالی مرز بین دانه ها نیز مورد ارزیابی قرارگرفته است.