سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد گلستانی عراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
نادر سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
غلامرضا لطیف شبگاهی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

ساخت شهرک های صنعتی فرآیندی تدریجی است و آغاز بهره برداری از هر شهرک صنعتی و یا هر فاز عملیاتی از یک شهرک صنعتی، منوط به ایجاد یک سری از تأسیسات زیربنایی آن شهرک می باشد. طبیعی است که هر شهرک به بهرهبرداری رسیده دارای یکسری هزینه ها است که مربوط به خدمات و امور جاری آن شهرک می باشد. در تعیین سهم هر واحد صنعتی از این هزینه (حق شارژ واحد)، عوامل و فاکتورهای متنوعی همچون سطح زمین واگذار شده به واحد صنعتی، وضعیت بهرهبرداری آن، میزان آلایندگی، میزان استفاده از تأسیسات زیربنایی و … می توانند تأثیرگذار باشند. به این ترتیب محاسبه حق شارژ یک واحد صنعتی، حاصل تحلیل کلیهفاکتورهای موثر بوده و محاسبه آن با روشهای معمول، حالت پیچیده ای پیدا خواهد کرد. در این مقاله پس از بررسی روشهای محاسبهحق شارژ در شهرک های صنعتی داخل و خارج کشور و اشاره به مشکلات موجود آن روشها، روشی ارائه شده است که با بهرهگیری از منطق فازی حق شارژ واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی را به گونه ای مناسب تر و عادلانه تر محاسبه نماید