سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فیض اله معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت اله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منطقه موردمطالعه در کمربند اتشفشانی – رسوبی دهج – ساردوبیه در استان کرمان واقع گردیدهکه به عنوان یک زون مطلوب برای پی جویی نهشته های معدنی شناخته شده است. نفوذ توده های آذرین در سنگهای آتشفشانی باعث دگرسانی و کانی سازیهای متفاوتی از جمله پورفیری و رگه ای گردیده است دراین تحقیق همزمان با تلفیق داد ه های مختلف اکتشافی شامل داده های ژئوفیزیک هوایی دورسنجی ( داده های سنجنده آستر) و زمین شناسی در سامانه اطلاعات جغرافیایی به منظور شناسایی مناطق مطلوب معدنی در شمال شهرستان بافت استفاده گردیده است.