سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی زهرایی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن جوانشیر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

رشد جمعیت، توسعه کاربری‌ها و بالا رفتن مالکیت وسایل نقلیه در شهرها، موجب افزایش روز افزون تقاضای سفر و حجم وسایل عبوری از معابر شهری شده است. مساله زمان سفر در شبکه معابر شهری به دلیل افزایش تراکم، یکی از مهم‌ترین مسائل کلان شهرهاست. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از زمان سفرمربوط به زمان تاخیر در تقاطع‌هاست، پرداختن به مساله روش‌های کنترل تقاطع‌ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. روش‌های کنترل هوشمند نوین که رفته رفته بر تنوع وتوانایی آنها افزوده می‌شود، نتیجه سرمایه گذاری در مطالعه نحوه کنترل تقاطع‌های چراغ‌دار است.استفاده از منطق فازی به عنوان مبنای کنترل در مسائل مهندسی، از سابقه مناسبی برخوردار است. در این پژوهش روشی برای کنترل فازی‌ تقاطع‌های چراغ‌دار پیشنهاد شده است. به منظور ارزیابی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم زمان‌بندی ثابت در تقاطع‌ها، یک تقاطع به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و نتایج مدل‌سازی به وسیله کنترل با روش الگوریتم فازی پیشنهاد شده با نتایج مدل‌سازی توسط الگوریتم زمان‌بندی ثابت، مقایسه و مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی روش‌های جدید کنترل، نیاز به محیطی برای آزمایش این روش‌ها است. برای انجام این مطالعه نرم‌افزار شبیه‌سازAIMSUN NG مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش‌های گوناگون در محیط شبیه‌ساز نشان می‌دهد که برای حجم‌های مختلف و شرایط متفاوت، اجرای این الگوریتم می‌تواند بهبود قابل توجهی را در میزان کاهش تاخیر تقاطع نسبت به الگوریتم کنترل از پیش زمان‌بندی شده داشته باشد