سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

فرهاد ملک قاسمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
بهروز آهین – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
سیمین مهدیزاده تهرانی – گروه دورسنجی ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
رضا زرین فر – گروه دورسنجی ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در شمالغرب ایران و در زون افیولیتی خوی ماکو قرار دارد. به منظور جدایش واحدهای مختلف زمین شناسی بویژه سنگ های اولترابازیک و سرپانتین ها بعنوان مناطق مساعد در برگیرنده پتانسیل کرومیت از تکنیک های مختلف پردازش تصویر استفاده شد. تصاویر رنگی حاصله از ترکیب باندهای مناسب (FCC) جهت تفکیک واحدهای مختلف سنگی و ساخت های تکتونیکی (خطواره ها و اشکال حلقوی) مورد استفاده واقع شد. این واحدهای سنگی بر اساس رنگ، بافت، توپوگرافی، سیستم آبراهه ای از یکدیگر تفکیک شدند. اعمال فیلترهای مختلف منجر به تفکیک خطواره ها و ساختارهای حلقوی منطقه شد که روند آن ها عمدتا شمالغرب – جنوبشرقی است. به کارگیری پردازش های فوق، علاوه بر دید یکپارچه و وسیع از منطقه، امکان تفکیک واحدهای مختلف سنگ شناسی و شناخت شکستگی های عمده و اشکال حلقوی و سایر پدیده های زمین شناسی از جمله وجود کانسنگ های کرومیت دار منطقه را باعث شده است.