سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدسعید جبل عاملی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا میرمحمدصادقی – عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) و مدیر دفتر تحقیق و توسعه شرکت توسعه

چکیده:

غالبا مهندسی ارزش به جای یک ابزار تقویت ارزش پروژه ، به عنوان یک تکنیک جهت صرفه جویی درهزینه ها به ذهن می آید، بخشی از علل این برداشت نادرست از انجا می شود که مهندسی ارزش در ابتدا در صنایع تولیدی به کار گرفته شده و روی حذف هزینه های غیر ضروری محصولات تاکید می کرد و همیشه نتایج مهندسی ارزش بر حسب واحد پول صرفه جویی شده گزارش می شود.
در این مقاله ضمن معرفی جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های عمرانی، تاکید بر این داریم که هدف از استفاده مهندسی ارزض صرفا کاهش هزینه نیست و می تواند در ارزیابی و اندازه گیری عملکرد پروژه موثر باشد. هرچند که کاهش هزینه نیز می تواند به عنوان یکی از اهداف اجرای مهندسی ارزش در پروژه ها هنوز معتبر باشد.