سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیامک نادری – دانشگاه مازندران ایران
عبدالرضا شیخ السلامی – دانشگاه مازندران ایران
سیدعلی نبوی نیاکی – دانشگاه مازندران ایران

چکیده:

مداراتی که بر پایه ادوات الکترونیک قدرت بنا نهاده شده اند وسیله مناسبی برای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه توزیع و تامین انرژی هستند . این مدارات همچنین قادر به بهبود پارامترهای کیفیت توان میباشند . هدف از این مقاله بررسی یک روش کنترلی مستقل از فرکانس بر پایه مو لفه های آنی اکتیو و راکتیو جریان جهت کنترل مبدل منبع ولتاژی است که منابع تولید پراکنده را به شبکه توزیع متصل می نماید . حذف P.L.L از مدار کنترل وبر طرف ساختن مشکلات ناشی از سنکرونیسم، همچنین پاسخ دینامیکی سریع این روش در تامین توان حقیقی وجبران توان راکتیو بار و بهبود ولتاژ و افزایش ضریب قدرت مصرف کننده از مشخصات این لینک غیر خطی است . لینک غیر خطی کنترل شده با این روش اعوجاج کمی در ولتاژ و جریان مصرف کننده پدید می آورد . شبیه سازی های انجام شده بیانگر کارائی موثر سیستم تولیدپراکنده کنترل شده با این روش است .