سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزاد پارسا – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندس
عبدالرضا سروقد مقدم – استادیار، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ز

چکیده:

در این تحقیق سه عدد قاب بتنی یک دهانه و یک طبقه با مقیاس ½ تحت آزمایش شبه استاتیک قرار گرفتند . با توجه به اینکه هدف از انجام این آزمایشها بررسی تاثیر میانقاب ها در مقاوم سازی ساختمانهای آسیب دیده بود، از ساده ترین روش برای ترمیم قاب های پیرامونی استفاده شده است، به طوری که برای ترم م انها، ابتدا بتن ترک خورده اطراف نقاط آسیب دیده برداشته شده و پس از پیچیدن تور سیمی به دور این نقاط، با ملاتی که تاحدی درشت دانه تر باشد اقدام به بازسازی نقاط صدمه دیده گردید و پس از آن داخل قاب با میانقاب جدیدی از جنس اجر فشاری پر شد . به این ترتیب بیشترین سهم افزایش مقاومت و تغییر پاسخ دینامیکی نمونه ها مربوط به میانقاب های ساخته شده می باشد و بنابراین نتایج حاصل بیانگر تاثیر مقاوم سازی قاب های آسیب دیده توسط میانقاب های مصالح بنایی می باشند . در این تحقیق سعی شده است طراحی و ساخت قاب ها، تا حد امکان مشابه با ساختمانهای بتنی موجود در کشور باشد و با اعمال بار رفت و برگشتی فزآینده به هر یک از نمونه ها، پارامترهای مختلف پاسخ نظیر تغییرات سختی اولیه، تغییرات مقاومت، میزان استهلاک انرژی و نحوه گسیختگی قاب محصور کننده و میانقاب بررسی شده است . در نهایت اینگونه نتیجه گیری شده است که ساخت میانقاب های اجری در قاب های بتنی آسیب دیده، با افزایش سختی موثر، ماکزیمم مقاومت و استهلاک انرژی موجب بهبود رفتار قاب ها می شود .