سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صدیقه اسد – گروه بیوتکنولوژی دانشکده علوم، دانشگاه تهران
محمد علی آموزگار – گروه زیست شناسی دانشکده علوم ،دانشگاه تهران
محمد نبی سربلوکی – مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
احمد علی پور بابایی – مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

میکروارگانیسم های هالوفیل و هالوتولرنت به دلیل تحمل شرایط سخت مثل آلودگی به فلزات سمی و اکسی آنیون ها و قدرت بالا در حذف آلاینده ها از محیط زیست برای اولین بار به منظور رنگبری پساب کارخانجات نساجی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سویه های هالوفیل و هالوتولرنت جدا شده از پساب کارخانجات نساجی از نظر قابلیت رنگبری ۱۰ رنگ آزو (Azo dyes) مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به میزان و سرعت رنگبری ۳ سویه انتخاب شدند. این سه سویه توانایی رنگبری در محدوده وسیعی از نمک و پی اچ (۶-۱۱) را دارا می باشند. مشاهده طیف uv-vis محیط قبل و بعد از رنگبری و توده سلولی بیرنگ پس از رنگبری دلیل بر رنگبری به صورت فعال یعنی به روش تجزیه زیستی می باشد.