سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب امین فر – استاد یار گروه مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده فنی مهند
احمد فرزدی – استاد یار گروه مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده فنی مهند
رقیه مطلب زاده – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده فنی مهن

چکیده:

انتقال گرما از مجموعه لوله های عمود بر جریان کاربردهای صنعتی فراوانی مانند تولید بخار در دیگ بخار یا سرمایش هوا در کویل تهویه مطبوع دارد بهبود خواص حرارتی سیالات نقش مهمی در افزایش میزان بهره وری سیستمهای گرمایی و صنایع مرتبط دارد. امروزه با استفاده از نانوتکنولوژینوعی سیال تولید میشود که دارای خواص بسیار مطلوب حرارتی می باشد. این نوع سیال که نانوسیال نامیده میشود مخلوطی از ذرات بسیار ریز جامد (درابعادنانومترو) و سیال می باشد. نانوسیالها به خاطر دارا بودن خواص حرارتی بالا در مقایسه با سیالات معمولی دارای پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به محیط جدید انتقال حرارت و به تبع آن کاربردهای مهندسی هستند.افزایش میزان انتقال حرارت در نانو سیالها تابعی از درصد نانوذرات و نوع آنها میباشد در این مطالعه اثرات استفاده از نانوسیال در افزایش میزانانتقالحرارت در اطراف دسته لولهبا آرایشهای مستطیلی ومثلثی برای جریان آرامبه صورت عددی توسط روش حجم محدود بررسی شده ونتایج برای درصدهای مختلف نانوذرات و دبیهای مختلف سیال بدست آمده است.نتایج بدست آمده دارای تطابق خوبی با نتایج تجربی است .