سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین یادگاری – دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دفریپرون اولیه داروی خوراکی سندروم تالاسمی است. در این مطالعه رفتار الکتروشیمیایی دفریپیرون در سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو لوله های کربنی (GC-CNT) درمحلول بافر فسفات با ۷/۴۰-PH مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که CNTs سرعت اکسیداسیون را با افزایش جریان پیک بهبود میبخشد. و همچنین دفریپترون در پتانسیل های پاییم تری اکسید میشود. که این از نظر ترمودینامیکی مطلوب تر است. ضریب انتشار، ثابت انتقال الکترون ، و ثابت سرعت انتقال الکترون در طی فرایند اکسایش دفریپرون تعیین شد. یک روش حساس، ساده و سریع ولتامتری پالسی تفاضلی (DPV) برای اندازه گیری و تعیین مقدار دفریپترون به کار گرفته شد.