سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حاج آقایی خیابانی – کارشناس‌‌ارشد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
کاظم فخاریان – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی قره‌باغی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

با توجه به اینکه روشهای مختلف تعیین ظرفیت باربری محوری شمعها جوابهای بسیار متفاوتی ارائه می‌دهند لذا می‌توان از نتایج آزمایش CPT جهت تعیین ظرفیت باربری شمعها استفاده نمود. دقت قابل توجه این آزمایش و همچنین دست‌نخورده بودن خاک و شباهت روش به یک شمع تحت بار محوری از جمله عواملی هستند که باعث استفاده از نتایج رضایت‌بخش این آزمایش شده‌اند. براساس تحقیقات انجام شده روشهای مبتنی بر نتایج این آزمایش نیز خود تفاوت فاحشی باهم دارند. در این مقاله روشهای استفاده ازCPT در تعیین ظرفیت باربری با نتایج تست دینامیک شمع (PDA) و تحلیل انطباق سیگنال (CAPWAP) برای شمعهای لوله‌ای کوبیده شده در بستر خلیج فارس در انتهای کوبش و گذشت زمان از کوبش مقایسه شده و ترکیب حاکم مقاومتهای جداره و نوک در ظرفیت باربری نهایی در دو زمان مذکور تعیین شده و در انتها نیز روش اصلاحی با خطای کمتر برای شمعهای مورد مطالعه ارائه شده است.