مقاله استفاده از نشانگرهاي پروتئين ‌هاي جنيني و ذخيره ‌اي بذر در جداسازي چهار رقم پسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: استفاده از نشانگرهاي پروتئين ‌هاي جنيني و ذخيره ‌اي بذر در جداسازي چهار رقم پسته
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الكتروفورز
مقاله پسته
مقاله جنين
مقاله شناساگر پروتئيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احسان پور علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي بهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از نشانگرهاي پروتئيني در جدا سازي ارقام پسته به ‌عنوان يک منبع ارزشمند غذايي بسيار مهم است. در اين مطالعه الگوي پروتئين‌ هاي جنين‌ هاي چهار رقم پسته ايراني، شامل׃ اكبري، احمدآقايي، فندقي و كله‌ قوچي با استفاده از روش SDS-PAGE بررسي گرديد. حضور باندهاي پروتئيني با وزن مولكولي تقريبي ۴۵ و ۹۰ كيلو دالتون در الگوي پروتئيني محورهاي جنيني، به ترتيب در ارقام كله‌ قوچي و اكبري و غياب باندهاي پروتئيني با وزن مولكولي تقريبي ۳۰ و ۲۰ كيلو دالتون در الگوي پروتئيني لپه ‌ها به ترتيب در ارقام كله‌ قوچي و اكبري مي‌ تواند به عنوان نشانگر‌هاي پروتئيني براي اين ارقام پسته معرفي شود. از سوي ديگر، بيان حداكثر باند ۴۵ كيلو دالتوني در الگوي پروتئيني لپه‌‌ ها، مي ‌تواند نشان ‌دهنده يك نشانگر پروتئيني براي رقم احمدآقايي باشد.