سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا چاوشین – گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، دانشکده بهداشت و انستیتو تح
محمد علی عشاقی – گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، دانشکده بهداشت و انستیتو تح
فاطمه یعقوبی – گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، دانشکده بهداشت و انستیتو تح
حسن وطندوست – گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، دانشکده بهداشت و انستیتو تح

چکیده:

در بسیاری از بیماری های منتقله توسط ناقلین میزان تمایل ناقل به خونخواری از انسان اهمیت ویژه ای در ظرفیت انتقال و نقش آنها در انتقال بیماری برخوردار است. در محاسبات اپیدمیولوژیک مربوط به بیماری مالاریا بالا بودن تمایل پشه ها به انسان (Anthropophilic index) باعث بالا رفتن ظرفیت انتقال (vectorial capacity) ناقل می شود. در سالیان اخیر پیشرفت های روشهای مولکولی مبتنی بر DNA منجر به افزایش چشمگیر قابلیت، اعتماد و کاربرد این متدها در عرصه های مختلف تحقیقاتی از جمله شناسایی نوع خون خورده شده در حشرات خونخوار شده است. مطالعه حاضر با هدف استفاده از روش PCR بر روی ژن سیتوکروم B ژنوم میتوکندری (mtDNA) سلولهای خونی و بررسی پروفایل های حاصل از عمل آنزیم های برش دهنده (PCR-RFLP) و معرفی نشانرگهای ژنتیکی جهت شناسایی و تفکیک خون خورده شده از انشان و نیز سایر منابع خونی (گاو، گوسفند، مرغ، خوکچه هندی) در پشه های Anopheles stephensi یکی از مهمترین ناقلین مالاریا در مناطق جنوبی ایران انجام شد.
نتایج حاصل از این مطالعه گام بسیار مهمی در استفاده از روشی جدید و مطمئن در شناسایی میزبان بندپایان ناقل بیماری خواهد بود که این تلاش ها می تواند محققین را در شناسایی الگوی صحیح بیماریهای منتقله توسط بندپایان، شناسایی دقیق مخازن بیماری، شناسایی گروه های در معرض خطر، ارزیابی اثر بخشی روشهای مداخله ای و کنترلی در مقابله با بیماری های منتقله توسط بندپایان و نیز تحقیقات پزشکی قانونی یاری نماید.