سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نعیمه شیبانی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی- مربی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
محمد فارسی – عضو هیئت علمی هسته بیوتکنولوژی- دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد

چکیده:

آمیش نژادهای تجاری جهت تشکیل هیبرید، ساد هترین و متداولترین روش اصلاحی جهت بهره بردن از هتروزیس می باشد. اساس این تکنیک بر پایه گزینش تک اسپورهای کند رشد از دو هتروکاریون تجاری و تلاقی آنهاست. در این آزمایش ده ایزوله کن رشد که در آزمون میوه دهی نیز عملکرد صفر یا اندکی نشان دادند به عنوان هموکاریون تلقی کرده، با همدیگر تلاقی داده شد. یکی از بهترین هیبریدها، رشدی به اندازه ۴ برابر بهترین والدینش داشت. استفاده از نشانگر مولکولی PCR-RAPD توانست هیبریدها را از هموکاریونها تفکیک نماید. ایزوله های هیبرید باندهای مشترک هر دو والد را نشان دادند.