سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – استاد دانشگاه علم وصنعت ایران
کامران پی نبر – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اخیرا شش سیگما به عنوان یکی از رویکردهای موثر در بهبود کیفیت و حل مساله مورد توجه بسیاری از سازمانهای تولیدی و خدماتی قرار گرفته است . شش سیگما با بهره گیری از متدولوژیهای مناسب به صورت ساختار یافته و سیستماتیک به تعریف و حل مسایل سازمان می پردازد . در این رویکرد پس از تعریف مساله، با استفاده از داده های مناسب به تحلیل و شناسایی ریشه های مشکل و بهبود آن پرداخته شده و سپس با استفاده از ابزارهای کنترلی مانند نمودارهای کنترل، فرایندها کنترل می شود . معمولا انجام بهبود و حل مساله منتج به افزایش سطح سیگما و کاهش تعداد معیوبیهای فرایند می گردد . یکی از مشکلات مهمی که کاربران پس از بهبود مساله، در مرحله کنترل با آن مواجه هستند، کنترل تعداد یا درصد معیوبیها و نقصها می باشد . در این حالت به علت تعداد کم نقصها و معیوبیها نمودارهای کنترل مرسوم شوهارت کارایی خود را از دست داده و قادر به کنترل فرایندها نیستند . در این مقاله ضمن معرفی اجمالی متدولوژی DMAIC ، مشکل نمودارهای کنترل شوهارت در فاز کنتزل بررسی شده و نمودارهای کنترل هندسی و نمایی به عنوان روشی جایگزین ارایه می گردد و در نهایت با بیان یک مطالعه موردی کاربرد نمودارهای هندسی تشریح می گردد .