سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن صارمی – دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فنی، دانشکده مواد و متالورژی
نوشین نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

شناخت مراحل مختلف شکست در اثر SCC نیاز به استفاده از ابزارهایی دارد که بتواند درسریع ترین زمان تغییرات ناشی از این پدیده را مشخص نماید. جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی منجر به ایجاد ناحیۀ HAZ شده که می تواند در تسریع فرایند خوردگی موثر باشد. در این پروژه نمونه های فولاد زنگ نزن ۳۰۴ تحت فرایند جوشکاری حساس شده و سپس با استفاده از یک دستگاه کشش با کرنش آهسته ۴ در محلول MgCl2 با دمای ۸۰درجه سانتیگراد شرایط خوردگی تنشی برای نمونه های جوشکاری شده برقرار شد و از نویز الکتروشیمیایی جهت بررسی شروع و توسعۀ SCC استفاده می شود.