سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سبلان دانشور – گروه مهندسی پزشکی- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه تربیت مدرس
حسن قاسمیان – گروه مهندسی پزشکی- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سیگنالهای EEG حاوی اطلاعات غنی و مفیدی در مورد عملکرد مغز م یباشند. نگاشت توپوگرافیک این سیگنالها روی سطح جمجمه، امکان نمایش تصویری فعالیت های حیاتی مغز را فراهم می سازد. این نگاشت، علاوه بر آشکار سازی اطلاعات پنهان در EEG ، امکان تفسیر آسان و بی درنگ اطلاعات را برای پزشک مهیا می سازد. در این مقاله ضمن معرفی روشی برای نگاشت توپوگرافیک بهینه سیگنال های EEG ، امکان تشخیص مراحل مختلف خواب از روی این نگاشت را بررسی می کنیم.