سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرتضی منشی زاده – مرکز تحقیقات آب ( وابسته به وزارت نیرو )
مجید عباس پور – مرکز تحقیقات آب ( وابسته به وزارت نیرو )

چکیده:

این مقاله شامل یک دوره مطالعه ی کاربردی بر روی نمونه ای از واحدهای نیروگاهی امواج با عملکرد ستون نوسانگر آب، از نوع نصب ثابت در کرانه ی ساحلی، می باشد . علاوه بر تلاش
در جهت حل معادلات ساختاری مربوط به پاسخ هیدرودینامیکی دستگاه، از طریق تحلیل حرکتی رفتار نوسانی ستون سیال، مشخصه های لازم جهت حصول به کارکرد بهینه ی واحد تعیین می گردد . محورهای اصلی تحقیق مزبور عبارتند از :
-۱ بررسی اجمالی از تاریخچه فنی واحدهای OWC
-2 تحلیل معادله های عمومی حاکم بر رفتار سامانه ( سیستم ) در شرایط مفروض
-۳ تعیین شاخص های مهم در تحلیل عملکرد دستگاه
-۴ حل معادله های ریاضی حاکم و بررسی پاسخ های بدست آمده
-۵ ارائه نتایج در قالب بحث کارشناسی
همچنین در پایان، به عنوان یک مطالعه موردی به مراحل پیشرفت طرح مدل سازی واحد نیروگاهی امواج از نوع ستون نوسانگر آب، با سرپرستی معاونت امور انرژی وزارت نیرو و همیاری این مرکز اشاره خواهد شد .