سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میرزامحمد علی پور – شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی کارشناس، هوافضا
علی رجول دزفولی – دانشگاه صنعتی شریف، تهران دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت MBA
حسین دانش کهن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشجوی کارشناسی ارشد، انتق

چکیده:

با توجه به سابقه وجود خطوط لوله نفت وگاز در کشور، نیاز به نظارت دقیق به منظور تضمین تداوم جریان نفت وگاز درکشور احساس میشود. از سوی دیگر با توجه به اتمام عمر طراحی خطوط لوله قدیمی و بروز پدیده خوردگی و نشتی، نیاز به استفاده از روشهای سریع و کمهزینه برای نظارت بر انتقال فرآورده های نفتی توسط خطوط لوله ضروری است. این مقاله نشان میدهد که پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپاد)، نسبت به روشهای دیگر بازرسی خطوط لوله در ایران دارای برتری هستند. پهپادها با توجه به انعطاف پذیری و قابلیت حمل حسگرهای متنوع میتوانند پاسخگوی نیازهای عملیاتی خطوط لوله در ایران باشند.