سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود صالحی نیا – پژوهشکده لیزر و اپتیک، سازمان انرژی اتمی ایران ، انتهای خیابان کارگر ش
کامران خراسانی – پژوهشکده لیزر و اپتیک، سازمان انرژی اتمی ایران ، انتهای خیابان کارگر ش
سعید بهروزی نیا – پژوهشکده لیزر و اپتیک، سازمان انرژی اتمی ایران ، انتهای خیابان کارگر ش

چکیده:

در این طرح به بررسی امکان استفاده از هوا به عنوان گاز بافر و مقایسه ی آن با گازهای نئون و هلیوم در لیزرهای بخار مس و طلا پرداخته ایم. گازهای نئون و هلیوم در فشار torr 20 و هوا نیز با فشاری در حدود torr5مورد استفاده قرار گرفتند. بررسی توان خروجی لیزر نشاندهنده ی افزایش پایداری زمانی برای خروجی لیزر در حالت استفاده از هوا نسبت به نئون و هلیوم است ولی راندمان لیزر با هوا نسبت به نئون کمتر و نسبت به هلیوم بیشتر است. کاهش مصرف ماده لیزری، کاهش حجم و وزن دستگاه از مزایای دیگر این کار است