مقاله استفاده از واسطه هاي الکترونيکي براي توسعه فرايندهاي کسب و کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رشد فناوري از صفحه ۲۲ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: استفاده از واسطه هاي الکترونيکي براي توسعه فرايندهاي کسب و کار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واسطه هاي الکترونيکي
مقاله فرآيندهاي کسب و کار
مقاله گونه شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صفي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واسطه هاي الکترونيکي، سازمان هايي مبتني بر اينترنت مي باشند که ديگر سازمان ها را قادر مي سازند تا با يکديگر در فرآيندهاي کسب و کار تعامل داشته باشند. در حاليکه واسطه هاي الکترونيکي بخش مهمي از اقتصاد اينترنتي شده اند، تئوري و رهنمودهاي کمي براي برنامه ريزي مجموعه فرآيندهاي کسب و کاري که يک واسطه الکترونيکي مي تواند به طور آنلاين حمايت نمايد وجود دارد. اين مقاله نگرشي براي طراحي فرآيندهاي آنلاين خاصي که بوسيله يک واسطه الکترونيکي خاص حمايت شود ارايه مي دهد. اين نگرش موجب تحقيق مفهومي روي مهندسي فرآيندهاي کسب و کار، واسطه هاي الکترونيکي، و ساختارهاي کسب و کار الکترونيکي مي شود.
سه طبقه از فرآيندها همراه با زير فرآيندهاي مربوطه آنها معرفي و شرح داده مي شوند. اين نگرش سپس رهنمودي را در انتخاب فرآيندها بر اساس دو عامل فراهم مي کند: اول- منابع موجود واسطه الکترونيکي دوم – منابع تکاملي آن. بينش حاصل از اين تحقيق عبارت است از اينکه عملکرد کسب و کار يک واسطه الکترونيکي مي تواند با در نظر گرفتن منابع موجود و منابع تکاملي اش وقتي که فرآيندهاي کسب و کار برنامه ريزي مي شوند، افزايش داده شود.