سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

خسرو آقایی پور – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ، بخش بیوتکنولوژی، کرج
فریدا جهانی نهاوندی –
محمد علی شکرگزار –
صدیقه سادات صفویه –

چکیده:

سوبستراهای سلولی در مطالعات مربوط به ویروس ها اهمیت بالایی دارند.مطالعات نشان داده ویروس EBV با ترانسفورم کردن سلول های لنفوسیت انسان با روشن شدن تلومراز ارتباط دارد. با توجه به این مسئله که این ژن در سلولهای طبیعی خاموش می باشد لنفوسیتهای انسانی پس از جداسازی، با ویروس EBV,Epstein – Barr Virus ترانسفورم گردید. سپس این سلول ها به همراه تعداد دیگری از سلول های لاین لنفوسیت موجود در بانک سلولی انستیتو پاستور مطالعه و بررسی شد. برای بررسی فعالیت آنزیم تلومراز از پرایمر لنگر دار ACX, anchored primer و پرایمر معمولی TC استفاده گردید. پس از استخراج عصاره سلولی به کمک بافر لیز کننده حاوی VHAPS و EGTA فعالیت تلومراز به وسیله روش RT-PCR اختصاصی تلومراز به نام TRAP-PCR بررسی شد. ارزیابی اولیه به وسیله سیستم رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید بر روی ژل PAGE و ارزیابی تیمه کمی به کمک روش آنزیمی (PCR-ELISA) صورت پذیرفت. از ۲۸ سلول مورد مطالعه در حدود ۹۰% سلول ها ژن تلومراز روشن و فعال بود. در ۳ سلول فعالیت بسیار بالای تلومرازی مشاهده شد و در ۴ سلول هم فعالیت تلومرازی محسوسی مشاهده نشد. در مجموع به نظر می رسد در بیشتر سلول های لنفوسیت ترانسفورم نمودن سلول های لنفوسیت موجب روشن شدن ژل تلومراز می گردد که می تواند دلیل جاودانه شدن (immoratility) این سلول ها باشد در باقی سلول ها ظاهراً مکانیسم ها و پروتئین های چرخه سلولی این پدیده را سبب می شوند.