سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا اکبرزاده توتونچی – گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
یاسر محمدیان روشن – گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله از پارامترهای فازی مربوط به کاراکترهای ورودی به عنوان ورودی یک شبکه عصبی برای شناسایی کاراکترها استفاده شده است. اگرچه شبکه های عصبی در مدلسازی مسائل غیر خطی (مانند شناسایی الگوها) توانایی بالقوه بالایی دارند، عملکرد آنان مانند سایر روشهای شناسایی الگو همچنان وابسته به انتخاب صحیح معیارهای مناسب می باشد. از اینرو از پارامترهای فازی نیز برای توصیف کیفی خواص کاراکترها استفاده می کنیم. در روش ارائه شده، از ترکیب این دو روش برای تشخیص کاراکترها استفاده شده است. بررسی نتایج، بیانگر مزایا و دقت این روش نسبت به شبکه عصبی مبتنی بر نگاشت پیکسلی می باشد.