سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی رحمانی جوینانی – دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالقاسم کامکار روحانی – دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مرادزاده – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جهت اکتشاف مواد معدنی فلزی بخصوص از نوع پراکنده ١ در یک ناحیه، استفاده از روشهای پلاریزاسیون القایی (IP) به همراه مقاوم ت ویژه امری عادی و ضروری است که در نتیجه مناطق احتمالی دارای کانه فلزی مشخص میگردد .اما از آنجا که روش پلاریزاسیون القایی از تشخیص نوع کانی های فلزی و غیر فلزی پلاریزه شونده عاجز است این کار را به راحتی می توان با پلاریزاسیون القایی طیفی SIP انجام داد، چرا که پارامترهای طیفی پلاریزاسیون القایی ، نمایانگر مشخصه های چشمه های IP هستند و با پردازش پارامترهای پلاریزاسیو ن القایی طیفی ، می توان نقشه های ویژه ای فراهم نمود که ما را در تفکیک تیپهای کان یسازی کمک کند.