سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

چکیده:

امروز قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی و هزینه حفظ این قابلیتها از بزرگترین دلنگرانیهای مالکان و کاربران سرمایه های بزرگ و گرانقیمت میباشد سرمایه هائیکه در آنها از کار افتادگی و خوابیدگی ماشین آلات ، دستگاههای صنعتی و سایر ادوات و تجهیزات میتواند پیامدهای زیادی را بهمراه داشته باشد . پیامدهائیکه نه تنها میتواند باعث تحمیل هزینه های ناخواسته گردد بلکه ممکن است باعث بخطر افتادن ایمنی جان انسانها و حتی بخطر افتادن امنیت ملی یک کشور گردد . در این راستا نقش سیستمهای نگهداری و تعمیر امری انکار ناپذیر میباشد . دراین مقاله سعی گردیده با نگاهی گذرا بر سیستم نگهداری و تعمیر مبتنی بر پایش وضعیت که یکی از فناوریهای جدید در بحث نگهداری و تعمیر میباشد و همچنین بیان منافع تجاری حاصل از استفاده از این روش ، الگوئی جهت انتخاب استراتژی مناسب در این زمینه ارائه گردد .