سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بیرامی شهابی – فوق لیسانس عمران- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مجید برقیان – دکترای سازه- مدرس دانشگاه، تبریز- دانشگاه تبریز- دانشکدة عمران

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای جدا سازی ساختمان از پی برای کاهش اثر مخرب زلزله ارائه شده است. در این روش از پایه های خاصی که شکل آنها شبیه قارچ میباشد، در زیر سازه به عنوان جدا ساز ارتعاشی استفاده میشود. این پایه ها دارای یک سطح کروی میباشد که بر روی فونداسیون قرار میگیرد و دارای یک بازو میباشد که به صورت مفصلی به ستونهای ساختمان متصل می شود. اگر ارتفاع بازوی این پایه ها کمتر از شعاع انحناء سطح کروی آن باشدکارکرد این پایه ها در زیر ساختمان مانند فنر خواهد بود یعنی وقتی مقداری جابجائی در سازه ایجاد می گردد یک نیروی بازگرداننده به سازه اعمال میکند وپایداری سازه را تضمین میکند. ویژگی این فنر ها این است که سختی آن به راحتی قابل تنظیم است و چون سختی قابل تنظیم است پس میتوان سختی را طوری تعیین نمود که اولاً نیروی وارده به سازه در اثر زلزله در حد قابل قبول باشد و ثانیاً تغییر مکان ماکزیمم ایجاد شده از حد مجاز تجاوز نکند. این پایه ها به همراه سازه به صورت یک سیستم یک درجه آزادی جرم – فنر – میراگر مدل شد و برنامه ای برای پیدا کردن پاسخ آن در برابر شتاب زلزله نوشته شد و با استفاده از آن پاسخ سازه در برابرسه زلزله بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان میدهد استفاده از این روش در کاهش اثر زلزله بر روی سازه کاملاً موثر میباشد