سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اعتمادی –

چکیده:

همه تولیدکنندگان و کاربران داده های مکانی به ضرورت ایجاد زیر ساختار داده های مکانی، که در این مقاله به اختصار زیر ساختار نامیده می شود ، وافق هستند یکی از اهداف اصلی این زیر ساختار قابل دسترس ساختن داده های مکانی است که برای ذسیدن به این هدف که آن را مرکز هماهنگی داده می نامیم نقش مهمی داردومرکز هماهنگی داده علاوه بر این که داده های مکانی را قابل دسترتس می سازد امکانارتباط زیر ساختارهای مختلف با همدیگر و نیر اتصال زیر ساختارهای محلی به ملی منطقه ای و جهانی را فراهم می سازد