سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد سوداگر – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده شیلات
سیدحسین حسینی فر – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده شیلات

چکیده:

پروبیوتیکها، میکروارگانیزمها یا محصولاتی از آنها هستند که اثرات مفیدی بر سلامتی میزان خود دارند . در آبزی پروری پروبیوتیکها به منظور کنترل بیماریها، به صورت مکمل یا حتی در برخی موارد بعنوان جایگزینی برای ترکیبات ضد میکروبی ( آنتی بیوتیک ها ) مورد استفاده قرار می گیرند . پروبیوتیک ها برای افزایش رشد و بهبود سلامتی حیوانات با افزایش مقاومت آن ها در برابر بیماری، به غذا اضافه می شوند . با وجود این که مکانیسم عملکرد پروبیوتیک ها مشخص نشده اما احتمالاتی شامل دفع رقابتی پاتوژن ها وجود دارد یعنی پروبیوتیکها از طریق آنتی بیوزیس یا رقابت برای مواد مغذی و / یا جایگاه های اتصال، تغییر متابولیسم باکتری ها، و / یا با تحریک سیستم ایمنی بدن مانع تشکیل کلونی پاتوژن ها در لوله گوارش میزبان می شوند . پروبیوتیک ها همچنین از طریق تولید ویتامینها، ترکیبات مسمومیت زدا در جیره و تجزیه ذرات غیر قابل هضم سبب تحریک اشتها و بهبود تغذیه میزبان می شوند . از جمله ملاک های پروبیوتیک پایداری فنوتیپی و
ژنوتیپی، تحمل اسید و نمکهای صفراوی، چسبیدن به اپیتلیوم روده، تولید مو اد ضد میکروبی علیه عوامل بیماریزای شناخته شده، پایداری طی مراحل تولید و ذخیره سازی باید برای انتخاب یک پروبیوتیک بالقوه مورد توجه قرار گیرد .