سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهری صفاری – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید ب

چکیده:

استفاده از پسابهای شهری به عنوان یک منبع غذایی، در تولیدات زراعی و یا به منظور حاصلخیز کردن خاکها از قدیم الایام معمول بوده است در بخش وسعی از اراضی دنیا که میزان بارندگی سالانه کمتر از ۵۰۰ میلی متر می باشد استفاده مجدد از پساب برای ابیاری یکی از راههای حل مشکل کم آبی است با توسعه روشهای تصفیه فاضلاب به نظر می رسد که یکی از بهترین روشها برای دفع پساب، پخش آن روی اراضی کشاورزی میباشد تا عناصری که از خاک خارج شده دوباره به آن بازگردانیده شود ضمنا وارد ساختن پساب به خاک خطر آلودگی محیط و بخصوص رودخانه را نیز کاهش می دهد. با توجه به خشکسالی سالهای اخیر و کمبود آب در مملکت، استفاده از پساب شهری در کشاورزی ضروری به نظر می رسد کاربرد پساب در آبیاری گیاهان زراعی بخصوص سبزیجات همیشه با احتیاط همراه بوده است اما در بعضی از کشورها مثل: قبرس، بحرین، کویت، زراعتهایی مثل پنبه، آفتابگرادان، یونجه ذرت و علوفه با پساب آبیاری می شوند. دراین تحقیق اثر پساب تصفیه شده مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان بر عملکرد گیاه صنعتی روناسب (Rubia tinctorum) و بر ویژگیهای خاک مورد بررسی قرار گرفت.