سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

چنگیز زاهدی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه تهران
مهدی قلمی – عضو هیأت مدیره شرکت زلال

چکیده:

هدر رفت روزانه بیش از بیست و هشت هزار و هشتصد متر مکعب پساب نمکی مجتمع عظیم ذوب آهن اصفهان ما و دست اندر کاران مجتمع را بر آن داشت تا با آنالیز دقیق پساب و تجزیه و تحلیل نوسانات دبی در ساعات مختلف روز و روزهای مختلف سال روشی عملی و اقتصادیجهت فرآوری این حجم بالا و ارزشمند از آب را بررسی کنیم . کاربرد آب فراوری شده بازگشت آن به چرخه های صنعتی مجتمع یا استفاده کشاورزی در فضای داخل و خارج از مجتمع عنوان گشت و تمامی روشهای موجود این فرآوری با لحاظ ساختن امکانات و شرایط موجود از نظر فنی و اقتصادی بررسی شد و درنهایت سیستم تصفیه شیمیایی جهت مصارف کشاورزی و تکنولوژی اسمز معکوس برای مصارف صنعتی مجتمع یا تلفیقی از این دو برای هردو نوع مصرف پیشنهاد گردید .