سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره بهرامی – دانشکده ی شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران
جعفر عطارقراملکی – دانشکده ی شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران
حمیدرضا آقابزرگ – پژوهشکده صنعت نفت
حسین آقابزرگ – دانشکده ی شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

نانوذره های تنگستات های نیکل وکبالت با استفاده از روش پلیمری و از واکنش نیترات های فلزهای مربوطبا سدیم تنگستات سنتز شدند. سنتز آن ها در حضور پلی وینیل الکل (PVA) و عامل های کمپلکس کننده مانند EDTA و یا تری اتانول آمین (TEA) انجام شد. با تغلی کردن محلول حاصل و سپس باکلسینه کردن پیش ماده های بافت پلیمری در برنامه ی دمایی مناسب بین ۶۵۰-۳۰۰//c نانو ذره های اکسیدی تنگستات های نیکل و کبالت به دستآمدند. نمونه های سنتز شده به وسیله الگوهای پراش پرتو (XRD)X فلوئورسانس پرتو (XRD)X شناسایی شده اند. مورفولوژی نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) انجام شده است. اندازه ی نانوذره های به دست امده با استفاده از پهن شدگی پیک های XRD مطالعه شد و اندازه ی آن ها بین ۹۰-۵۰ نانومتر است.